De leukste kinderboekwinkel van Leuven, België

De Kleine Johannes,  boeken & verhalen

Een kinder -en jeugdboekhandel waar expertise en passie elkaar ontmoeten.

We hebben bewust gekozen voor de toevoeging “boeken & verhalen”. Vandaag is een zelfstandige boekhandel meer dan boeken. Zeker eentje als De Kleine Johannes. Wij zien De Kleine Johannes als een open huis waar permanent verhalen voor kinderen ontstaan van creatieve mensen, van lezers, van mensen uit het onderwijs en het culturele leven, van bibliothecarissen, van toevallige passanten, van iedereen. Bovendien geloven we in samenwerking in de breedste zin van het woord.

Een boekhandel als De Kleine Johannes is immers innig verbonden met de buurt, de stad en haar brede omgeving. We willen deze kleurige band onderhouden en versterken waar we kunnen.